कम्पनी दर्ता नं. :- २६६९५६/०७८/०७९
डाइमण्ड इन्फोटेक एण्ड इन्स्टिच्युट प्रा. लि. द्वारा संचालित
सूचना विभाग दर्ता नं. २९२१/२०७८/७९

दार्चुला

bhir

भिरबाट लडेर दार्चुलामा एक महिलाको मृत्यु

Nepal map

दार्चुलाका बालकको मृत्यु घटनामा भारतीय पक्षले पिडित पक्षलाई १६ लाख क्षतिपूर्ति दिने

darchula-badhi-pahiro

दार्चुलाको बाढी पहिरो घटनामा अझै १० जना बेपत्ता

darchula pul

दार्चुलामा नेपाल–भारत जोड्ने सिमाना बन्द हुदै

of;f{ ;ªsngsf nflu aGbf]a:tLsf ;fdfg ;lxt n]s hfFb] u/]sf] dflg;sf] n:s/ . tl:a/ M gf/fo0f 9'+ufgf, ?s'd, /f;;

दार्चुलामा यार्सागुम्बा संकलन इजाजत खुला